SADNICE TREŠNJE

Sorte sadnica trešnje

Trešnja (Prunus avium L.) među listopadnim drvenastim voćkama daje prvo voće. Stoga je, sa ekonomske tačke gledišta, veoma interesantna kultura, jer omogućuje da se ostvare najraniji prihodi od voća.
Trešnja je jedna od najskromnijih voćnih vrsta u pogledu plodnosti zemljišta. Veoma dobro uspeva na skoro svim zemljištima.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - BIRLA ILI BURLATOVA RANA

(BIGAREAU BURLAT)

sadnice voca - tresnja burlat

Voćne sadnice trešnje Burlatova rana su Francuska sorta trešnje, sazreva krajem druge dekade maja.
Srednje ranog cvetanja, prosečno oko 8. aprila, dobro podnosi transport.
Plod je snažan, tamnocrvene boje, srednje veličine ili veliki, veoma sladak i sočan, sa čvrstim mesnatim delom.
Pokožica je zagasitocrvena, karmin boje, polučvrstog, sočnog i obojenog mesa.
Kao rana trešnja u vreme zrenja nije podložan napadu trešnjine muve.
Sorta je delimično samoplodana i oprašuje se takođe sa drugim ranim sortama trešanja. Dobri oprašivači su Van, Stela, Lionska rana i Suvenir.
Može se uzgajati na blago-kiselim zemljištima.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - BING

(BING)

sadnice voca - tresnja bing

Voćne sadnice trešnje Bing su poreklom iz SAD.
Sorta Trešnje Bing je jedna od najstarijih sorti koje se još uvek gaje. Plodovi sorte su krupni.
Meso je čvrsto i hrskavo, slatko i sočno, veoma lepe arome. Iako ima veoma kvalitetan plod ova sorta takođe ima slabosti u pogledu gajenja.
Niske zimske temperature mogu predstavljati problem, kao i osetljivost cvetnih pupoljaka na prolećne mrazeve zbog ranog vremena cvetanja ove sorte. Plodovi lako pucaju usled kiše i ovu sortu treba gajiti u područjima u kojima nema kiše 2 – 3 nedelje pred berbu.
Sorta ranog vremena zrenja sa vremenskim rasponom od 60 – 75 dana između perioda punog cvetanja i berbe.
Samobesplodna sorta. Dobri oprašivači su sorte hedefingenska, germersdorfska.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - LIONSKA RANA

(BIGAREAU JABOULAY)

sadnice voca - tresnja lionska rana

Voćne sadnice trešnje Lionska rana su stara sorta francuskog porekla. Kod nas je poznata pod imenom “doktorka”, po lekaru Jovi Jovanovi’u, koji je prvi uveo ovu sortu u svoj tre[njak.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - PRIMAVERA

(PRIMAVERA)

sadnice voca - tresnja primavera

Voćne sadnice trešnje Primavera su poreklom Italijanska, vrlo rana sorta trešnje.
Stablo je umereno bujno i vrlo rodno, ali sitnog ploda (3,5 gr).
Voćno meso je polurskavo, tamnocrvene boje.
Interesantna je zbog ranog sazrevanja, između 7. i 15. maja.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - KOMPAKT STELA

(STELLA)

sadnice voca - tresnja stela

Voćne sadnice trešnje Kompakt Stela su samooplodna kanadska sorta.
Voćka je bujna, veoma dobre plodnosti. Srednjecvetna sorta.
Samooplodna je. Polen dobro oprašuje sve sorte trešnje, tako da je univerzalan oprašivač.
Plod je vrlo krupan, srcastog oblika.
Pokožica je tanka, sjajna, zagasitokarmin boje.
Meso je srednje čvrsto, umereno rskavo, sočno, prijatnog ukusa. Sazreva 18 do 20 dana posle burlatove.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - VAN

 

sadnice voca - tresnja van

Voćne sadnice trešnje Van su poreklom iz Kanade.
Stablo je bujno, veoma rodno i dobro podnosi hladnoću.
Plod je srednje krupan i podseća na sortu Bing.
Odličan je oprašivač za mnoge sor te, ali sorta Van zahteva unakrsno oprašivanje.
Sorta sa srednjim vremenom cvetanja i sazrevanja. Cvetanje počinje oko 11. aprila.
Plod je krupan, srcastog oblika, čvrst.
Pokožica je zagasitocrvene boje, sjajna. Meso je čvrsto, hrskavo, poput sorte Bigarreau, dobre arome i veoma dobrog ukusa. Osetljivija na pucanje plodova praćeno truljenjem (Monilinia sp.).

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - KORDIA

 

sadnice voca - tresnja kordia

Voćne sadnice trešnje Kordia su Stvorene u Češkoj.
Plod je krupan sa veoma dugačkom peteljkom, tamne burgundsko crvene boje pokožice i sa mesom iste boje, odličnog ukusa i arome.
Sorta srednjeg do kasnog vremena cvetanja, sa cvetovima blago osetljivim na prolećne mrazeve u odnosu na druge sorte istog vremena cvetanja.
Veoma dobro podnosi niske temperature.
Umereno tolerantna prema pucanju plodova. Iskustvo gajenja ove sorte u oblasti države Vašington pokazuje da je procenat pucanja plodova sorte Atika za 40% manji u odnosu na sortu Bing. Samobesplodna sorta, zahteva oprašivače.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - LAPINS

 

sadnice voca - tresnja lapins

Voćne sadnice trešnje Lapins su poreklom iz Kanade.
Trešnja Lapins je jedna je od najlepših sorti trešnje tamno crvene boje. Sorta ranog vremena cvetanja.
Samooplodna je. Plod je krupan, tamne burgundsko crvene, skoro crne boje u punoj zrelosti, slatkog ukusa, odličnog kvaliteta, ukusa i arome.
Tolerantna je prema pucanju plodova. Stablo dobro podnosi zimske mrazeve.
Rano plodonosi i obilno rađa. Plodovi sazrevaju oko dve nedelje posle sorte Bing. Ima 17-19% šećera.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - REGINA

 

sadnice voca - tresnja regina

Voćne sadnice trešnje Regina su nova sorta, poreklom iz Nemačke koja je tržišno sve zastupljenija među komercijalnim sortama tamno crvene trešnje.
Trešnja Regina dobro podnosi zimske mrazeve i tolerantna je prema hladnijim vremenskim uslovima sa većom količinom padavina.
Plod je krupan, čvrst, veoma dobrog ukusa, otporan je na pucanje.
Sorta kasnog vremena cvetanja i sazrevanja.
Samobesplodna je.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - SAMIT

(SUMMIT)

sadnice voca - tresnja samit

Ovo je sorta sa veoma privlačnim plodovima.
Plodovi su veoma krupni, srčastog oblika, čvrsti, hrskavi, sa sjajno crvenom bojom pokožice.
Odličan odnos šećera i kiselina čini plodove ove sorte veoma ukusnim.
Relativno dobro podnosi niske temperature, što znači da tokom izvesnih godina može doći do problema u pogledu ove osobine koji dovode do pojačane pojave bakterijskog sušenja prouzrokovanog Pseudomonas siringae. Umereno je osetljiva na pucanje plodova.
Samobesplodna sorta, srednjeg do kasnog vremena cvetanja i srednje do kasnog vremena sazrevanja.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - SANBERST

(SUNBURST)

sadnice voca - tresnja sunburst

Voćne sadnice trešnje Sanberst su poreklom iz Kanade.
Samooplodna je i univerzalni oprašivač za druge sorte trešnje. Na taj način, sadnjom sorti univerzalnih oprašivača u trešnjak, na najjednostavniji način se rešava pitanje oprašivanja i oplođenja.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - GERMERSDORFSKA

(GERMERSDORFER)

sadnice voca - tresnja germersdorfska

Voćne sadnice trešnje Germersdorfska su poreklom iz Nemačke.
Stablo je veoma bujno. Cveta obilno, ali pozno.
Plod je krupan do vrlo krupan. Srcastog je oblika.
Pokožica je zagasitopurpurne boje.
Voćno meso je čvrsto, sočno, slatkonakiselo i veoma prijatnog ukusa. Sazreva 2 do 3 dana posle Stele.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Trešnja - HEDELFINGENSKA

(HEDELFINGER RIESENKIRSCHE)

sadnice voca - tresnja hedelfingenska

Voćne sadnice trešnje Hedelfingenska su poreklom iz Nemačke. Dobro poznata, starija sorta koja još uvek zauzima visoko mesto u asortimanu trešnje koja se proizvode za svežu upotrebu. Dobro podnosi hladnoću, daje veoma obilan rod i tolerantna je prema pucanju plodova.
Plod je krupan, čvrst, crvene boje i veoma prijatnog ukusa. Kasnog vremena cvetanja, zajedno sa sortama Attika, Benton, Sam, Gold, itd. Pokožica je zagasito purpurne boje, sjajna, umereno debela. Meso je čvrsto, rskavo, sočno. Sazreva kasno, početkom pete nedelje trešanja. Samobesplodna sorta, zahteva unakrsno oprašivanje.