SADNICE ORAHA

Sorte sadnica oraha

Orah je rasprostranjen na svim kontinentima.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Orah - DOMAĆI

 

sadnice voca - orah domaci sejanac

Voćne sadnice oraha Domaći su poreklom domaća sorta.
Orah je jedna od najcenjenijih voćnih kultura.
Njegovo jezgro ima visoko hranljivu, energetsku i dijetetsku vrednost u ishrani.
Plod oraha upotrebljava se u medicini, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.
Orahovo drvo je plemenita i veoma tražena sirovina u drvno-prerađivačkoj i vojnoj industriji.
Orah je dugovečna biljka. Može da živi i preko 100 godina.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Orah - ŠEJNOVO

 

sadnice voca - orah sejnovo

Voćne sadnice oraha Šejnovo su poreklom iz Bugarske.
Drvo je srednje bujno do bujno.
Šejnovo vrlo dobro rađa u vinogradskoj zoni.
Plod je srednje krupan.
Ljuska je glatka, tanka i meka.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Orah - GAJZENHAJM

(GEISENHEIM 139)

sadnice voca - orah gajzenhajm

Voćne sadnice oraha Gajzenhajm su poreklom iz Nemačke.
Srednje je bujna sorta.

lozni kalemovi

 

Sadnice voća - Orah - ŠAMPION

 

sadnice voca - orah sampion

Voćne sadnice oraha Šampion su poreklom domaća sorta.
Vegetacioni period je kratak: počinje 2 do 3 dana posle sorte Šejnovo, a završava se 10 dana pre nje.
Otporan je prema zimskim mrazevima.
Drvo je umereno bujno i vrlo rodno.
Plod je srednje krupan.